Ewangelia na XX Niedzielę Zwykłą

Slowa Ewangelii według świętego Mateusza

Jezus podążył w stronę Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych okolic, wołała: «Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida! Moja córka jest ciężko dręczona przez złego ducha». Lecz On nie odezwał się do niej ani słowem. Na to zbliżyli się do Niego uczniowie i prosili: «Odpraw ją, bo krzyczy za nami». Lecz On odpowiedział: «Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela». A ona przyszła, upadła przed Nim i prosiła: «Panie, dopomóż mi».
On jednak odparł: «Niedobrze jest zabrać chleb dzieciom i rzucić psom». A ona odrzekła: «Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą z okruszyn, które spadają ze stołów ich panów». Wtedy Jezus jej odpowiedział: «O niewiasto, wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak chcesz». Od tej chwili jej córka została uzdrowiona.

 
Obietnica dla wszystkich
 
Jak pouczają nas Ojcowie Soboru Watykańskiego II, osobliwą racją godności człowieka jest powołanie go do uczestniczenia w życiu Bożym. Jest on już od chwili narodzin zaproszony do łączności z Bogiem, do rozmowy z Nim. Człowiek został stworzony przez Boga do osiągnięcia szczęśliwego celu, który znajduje się „poza granicą niedoli ziemskiej”. Wezwanie Boże zostało skierowane do wszystkich narodów i do wszystkich ludzi. W sposób wymowny mówi nam o tym dzisiejsza Liturgia Słowa: „dom mój będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów”, „Bóg poddał wszystkich nieposłuszeństwu, aby wszystkim okazać miłosierdzie”. Pragnienie Boga, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni, uwidacznia się także w postawie Jezusa wobec kobiety kananejskiej. Chrystus, widząc wielką wiarę tej niewiasty, spełnił jej prośbę i uzdrowił córkę, zniewoloną przez złego ducha. Dzisiejsze czytania przypominają nam również, że szczególnymi środkami pomocnymi do naszego spełnienia się w Bogu są: wiara i zaufanie Jezusowi oraz powierzenie się Jego dobroci i mocy, a także posłuszeństwo Bogu i otwarcie się na Jego miłosierdzie. Drogę tę przemierzyli przed nami Maryja i święci, jak na przykład Maksymilian Maria Kolbe, którego wspominamy w wigilię Uroczystości Wniebowzięcia NMP.

 

 

Ostatnie zdjęcia w galerii

  • 2014-06-26 Zakończenie Oktawy Bożego Ciała i Msza św. o uzdrowienie
  • 2014-06-19 Procesja Bożego Ciała 2014
  • 2014-06-19 Procesja Bożego Ciała 2014
  • 2014-06-08 Koncert Mistrzejowicki
  • 2014-06-05 Msza za Ojczyznę
  • 2014-05-30 Pielgrzymka Arcybractwa Straży Honorowej NSPJ na Jasną Górę, do Kalisza i Lichenia (30-31.05.2014)
Wizyty: 1532415
Wizyty dzisiaj: 207
Osób on-line: 16
Strona działa od 1 X 2009 r.