III Niedziela Wielkanocna 30 IV 2017

 
W ubiegłą niedzielę na pomoc dla narodu syryjskiego zebraliśmy 17.089 zł. Bóg zapłać za ofiarność !
 
W dniu dzisiejszym, poprzez ofiarę do puszek przy wyjściu z kościoła, można wesprzeć sfinansowania przeszczepu chorego na dystrofię Piotra Grochowskiego.
 
W poniedziałek rozpoczynają się nabożeństwa majowe ku czci NMP (codziennie po Mszy św. o godz. 18.00). 
 
 
► Kalendarz Liturgiczny tygodnia:

-   wtorek: św. Atanazego, biskupa i doktora Kościoła;

 
- środa: Uroczystość NMP Królowej Polski (msze święte wg porządku niedzielnego).
W tym dniu, z okazji jubileuszu 25-lecia kapłaństwa, Mszę św. o godz. 11.00 odprawi i wygłosi kazanie o. Dariusz Kasprzak, prof. UPJPII (zob. życiorys na końcu Ogłoszeń) .
 
-   czwartek: Święto św. Floriana, męczennika;
 
-   piątek: św. Stanisława Kazimierczyka, kapłana;
 
-   sobota: Święto św. Apostołów Filipa i Jakuba.
 
 
► W tym tygodniu będziemy przeżywali I czwartek i I piątek miesiąca.               W czwartek od 15.00 adoracja Najświętszego Sakramentu (w dolnym kościele)      w intencji kapłanów i o powołania do służby w Kościele. Spowiedź od 16.00 do 18.00 (w górnym kościele).
 
► W piątek spowiedź od 15.00 do 18.00. O godz. 16.00 Msza święta dla dzieci praktykujących nabożeństwo I piątków miesiąca.
 
► W sobotę będziemy przeżywać I sobotę miesiąca. Msza św. wynagradzająca Sercu NMP o godz. 7.30. Po Mszy św. adoracja i różaniec na który zapraszamy dzieci z Kółka Różańcowego.
 
► W sobotę od godz. 9.00 kapłani udadzą się do chorych z Komunią świętą.
 
► Oaza młodzieżowa zaprasza byłych i obecnych oazowiczów, z okazji 40-lecia swego istnienia, na Mszę świętą w niedzielę 14 V b.r. o godz. 17.00. Po Mszy świętej zaproszenie na ciąg dalszy spotkania połączonego z poczęstunkiem i dzieleniem się wspomnieniami - do salki „u źródła”.
 
► Samorządowe Przedszkole nr 148 ogłasza zapisy dzieci 2,5 i 3 letnich do przedszkolnych oddziałów 5-cio godzinnych w budynku przedszkolnym mieszczącym się przy kościele. Szczegółowe informacje i zapisy codziennie w godzinach od 8 do 12 - u pań wychowawczyń.
 
► Szkoła Podstawowa nr 126 ogłasza w dniach 18 IV - 8 V br. rekrutację do oddziału przedszkolnego i klas I na nowy rok szkolny 2017/2018 (szczegółowe informacje w sekretariacie szkoły).
 
► W przyszłą niedzielę będziemy gościć w parafii kapucyna o. Józefa Mizerę z Kielc, który będzie głosił Słowo Boże. Po Mszy św. możliwość wsparcia budowy kościoła i klasztoru oo. kapucynów w Kielcach. 
 
► Polecamy prasę katolicką: „Gościa Niedzielnego”, „Niedzieli”, „Źródła”, kwartalnik „Wiara, Patriotyzm i Sztuka” oraz dla dzieci: „Małego Gościa” i „Oli i Jasia”.
 
► W mijającym tygodniu odeszli do wieczności: +Zdzisław BAŃDUR (lat 74), +Zdzisław ARCZYŃSKI (lat 73), +Danuta NIEMCZYK (lat 73).
 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.. 

 

* Życiorys ks. Andrzeja Kasprzaka:

Nazywam się Dariusz Kasprzak. Jestem kapłanem Kościoła rzymskokatolickiego i członkiem Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów (OFM Cap) w Prowincji Krakowskiej.

Urodziłem się w Krakowie dnia 11 marca 1966 roku. Zostałem ochrzczony w Parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Krakowie-Bieńczycach, tam też uczęszczałem na katechezę i przyjąłem pierwszą Komunię św. Po przeprowadzce rodziny na oś. Złotego Wieku uczęszczałem na katechezę do Parafii pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego, gdzie też przystąpiłem do sakramentu bierzmowania.

Po ukończeniu III Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Krakowie w klasie o profilu matematyczno-fizycznym i zdaniu matury, we wrześniu 1985 roku wstąpiłem do Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów. Po odbyciu nowicjatu w Sędziszowie Małopolskim, rozpocząłem studia seminaryjne. Pierwsze pięć lat studiowałem w WSD OFM Conv. w Krakowie, a ostatni już szósty rok studiów – w reaktywowanym WSD OFM Cap., gdzie na mocy umowy z PAT w Krakowie, w 1992 roku uzyskałem magisterium z teologii. Dnia 19 marca 1991 roku w kościele kapucynów w Krakowie złożyłem zakonne śluby wieczyste na ręce ówczesnego prowincjała o. Józefa Mizery. W tym też roku zostałem wyświęcony na diakona przez JE bp Jana Szkodonia, w kościele OO. Karmelitów, na Piasku. Dnia 2 maja 1992 roku, w kościele kapucynów w Krakowie z rąk biskupa Jana Szkodonia otrzymałem święcenia kapłańskie w stopniu prezbiteratu.

            Po krótkiej praktyce kapłańskiej w parafii kapucyńskiej w Tenczynie, zostałem następnie skierowany na studia patrystyczne do Rzymu. Po trzymiesięcznym kursie języka włoskiego w Perugii pojechałem do Rzymu, gdzie w latach 1992 – 1999 studiowałem patrologię w Rzymie w Instytucie Patrystycznym Augustinianium. W tamtym czasie mieszkałem w kapucyńskim Collegio Internazionale di San Lorenzo da Brindisi. W roku 1995 uzyskałem na Augustinianum stopień Licencjata nauk patrystycznych, po obronie pracy pt. „Valenza teologia ed etica del concetto di «patientia» in Ilario di Poitiers” (Ważność teologiczna i etyczna koncepcji «patientia» u Hilarego z Poitiers). W 1996 rozpocząłem przewód doktorski, który zakończyłem obroną dysertacji doktorskiej pt. „Pensiero sociale di Paolino da Nola” (Myśl socjalna Paulina z Noli). Uzyskawszy tytuł doktora teologii i nauk patrystycznych, powróciłem do kraju, gdzie nostryfikowałem w 1999 roku na PAT w Krakowie mój doktorat.

Po powrocie do Polski, decyzją ówczesnego prowincjała o. Ryszarda Modelskiego zostałem przeniesiony do kapucyńskiego klasztoru w Krakowie. W roku akademickim 1999/2000 byłem wykładowcą patrologii w WSD OFM Cap. i WSD OFM w Kalwarii Zebrzydowskiej. Na Wydziale Teologicznym PAT (obecnie UPJPII) w Krakowie pracuję od roku akademickiego 2000/2001. W latach 2000/2001 i 2001/2002 byłem zatrudniony jako wykładowca w oparciu o umowę o dzieło. Od 01.10.2002 do 30.09.2005 byłem asystentem naukowo-dydaktycznym, w wymiarze pół etatu. Dnia 01. 10. 2005 zostałem mianowany na stanowisko adiunkta naukowo-dydaktycznego, na czas określony od 01. 10. 2005 r. do 30. 09. 2008 r., najpierw w wymiarze czasu pracy na pół etatu, a od 01. 10. 2007 otrzymałem zatrudnienie na pełen etat.

            W dniu 6 października 2008 pomyślnie przeszedłem kolokwium habilitacyjne na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Dnia 29.05.2009 r. Rada Wydziału Teologicznego wybrała mnie prodziekanem WT PAT w Krakowie, na kadencję urzędową 01. 10. 2009 - 01.10. 2011. Jako prodziekan byłem opiekunem specjalności Teologia kapłańska, członkiem Senackiej Komisji ds. Badań Naukowych oraz członkiem Wydziałowej Komisji ds. ex-kleryków. Dnia 1 października 2012 r. otrzymałem stanowisko profesora nadzwyczajnego UPJPII w Krakowie, gdzie pracuję w Katedrze Patrologii. Jako profesor zaproszony prowadziłem też wykłady na dwóch włoskich uczelniach kościelnych: Pontificia Università Antonianum, Roma (2013) i w Facoltà Teologica dell’Italia Centrale, Firenze (2016).

            W latach 1999/2000 - 2016/2017 prowadziłem też wykłady z patrologii: w WSD OFM Cap. w Krakowie (od 1999/2000 do dzisiaj), WSD SDB w Krakowie (od 2000/2001), w WSD OFM w Kalwarii Zebrzydowskiej (1999/2000; 2001/2002; 2003/2004) i w WSD CR w Krakowie (2002/2003); z duchowości patrystycznej: na Karmelitańskim Instytucie Duchowości w Krakowie (KID; od 2001/2002) oraz w Instytucie Duchowości Franciszkańskiej w Krakowie (IDF od 2011/2012). Od 1992 r napisałem 6 monografii naukowych oraz 60 artykułów naukowych z dziedziny patrologii.

            Oprócz prac naukowych i zajęć akademickich, pełnię zwyczajną posługę kapłańską zarówno w kapucyńskim kościele w Krakowie przy ulicy Loretańskiej 11, jak i w kaplicach zakonnych Sióstr Serafitek i Sióstr Felicjanek. Przez 16 lat (maj 1999-czerwiec 2016) byłem kustoszem Biblioteki Prowincjalnej Kapucynów w Krakowie. Z innych pełnionych w międzyczasie funkcji i posług chciałbym wymienić, że w latach 1999-2003 pełniłem posługę stałego spowiednika nowicjuszek u Sióstr Albertynek w Krakowie, przez rok 2003 byłem też spowiednikiem Sióstr Służebniczek pracujących przy Parafii NMP Królowej Polski w Krakowie-Bieńczycach. W klasztorze kapucyńskim w Krakowie byłem też wybrany przez współbraci na dyskreta konwentu krakowskiego (2000-2004).

Ostatnie zdjęcia w galerii

  • 26-31-07-2016
  • 2017-02-26 XXXIX Koncert Mistrzejowicki
  • 2017-01-08 Opłatek dla Wspólnot parafialnych
  • 2017-01-06 Koncert Requiem (Chór z Niemiec)
  • 2016-I-10 XXXV Koncert Mistrzejowicki
  • 2016-10-10 Duszpasterstwo Ludzi Pracy przy grobie błg. ks. Jerzego Popiełuszki
Wizyty: 2314276
Wizyty dzisiaj: 3426
Osób on-line: 690
Strona działa od 1 X 2009 r.