Ewangelia na XVI Niedzielę Zwykłą

Slowa Ewangelii według świętego Mateusza

Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść: «Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: „Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc się wziął na niej chwast?”. Odpowiedział im: „Nieprzyjazny człowiek to sprawił”. Rzekli mu słudzy: „Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go?”. A on im odrzekł: „Nie, byście zbierając chwast, nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa; a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie; pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza”». Inną przypowieść im powiedział: «Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, jest większe od innych jarzyn i staje się drzewem, tak że ptaki przylatują z powietrza i gnieżdżą się na jego gałęziach». Powiedział im inną przypowieść: «Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż się wszystko zakwasiło». To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści nic im nie mówił. Tak miało się spełnić słowo Proroka: «Otworzę usta w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata».  Wtedy odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do Niego uczniowie i prosili Go: «Wyjaśnij nam przypowieść o chwaście». On odpowiedział: «Tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat, dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie Złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł; żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie.  Jak więc zbiera się chwast i spala ogniem, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle aniołów swoich: ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha».

 
Zapomniana cierpliwość
 
Co takiego rozwija człowieka, daje mu siłę, radość, zapał? Jest to miłość. A pierwszą cechą miłości jest cierpliwość. Cnota, której dziś wszyscy tak bardzo potrzebujemy! Nie potrafimy już czekać. Wszystko musi być natychmiast. Żyjemy w coraz większym pędzie, niepokoju, napięciu. Mamy mnóstwo zobowiązań do zrobienia „na wczoraj”. W takim klimacie człowiek nie może rozwijać się pogodnie. I nie ma tu mowy o pielęgnowaniu życia duchowego, które potrzebuje czasu, spokoju, procesu wzrostu i wiele cierpliwości. Cisza, koncentracja i cierpliwość są niezbędne w rozeznawaniu, czyli oddzielaniu tego, co moje, od tego, co Boże. Tego, co złe, od tego, co dobre. Bóg sieje w naszym życiu dobro przez swoją łaskę, sakramenty, dobrych ludzi, wydarzenia. Podobnie szatan sieje w nas zło przez pokusy, zwątpienie, zniechęcenie, złe czyny i grzeszne wybory. Często bardzo trudno jest jasno ocenić, czy dana decyzja lub postawa są dobre, czy złe. Czy pochodzą z Bożego natchnienia, czy są owocem własnego egoizmu lub pokusą złego? Dlatego potrzebujemy czasu, aby się przyglądać „wzrostowi” posianego w naszym sercu ziarna. Święty Ignacy Loyola mówił, że każde dzieło ma swój początek, środek i koniec. Dzieło Boże dobrze się zaczyna, przebiega i kończy. Dzieła nasze lub szatana mogą się dobrze zaczynać, lecz w miarę rozwoju środek staje się niejasny, a końcówka zmierza ku złemu. Im wcześniej się zorientujemy, tym lepiej, aby zaprzestać tego działania lub radykalnie je zmienić. Niech Chrystus napełni nasze serca swoją cierpliwością, aby dobro w nas wzrastało.

 

 

Ostatnie zdjęcia w galerii

  • 2014-06-26 Zakończenie Oktawy Bożego Ciała i Msza św. o uzdrowienie
  • 2014-06-19 Procesja Bożego Ciała 2014
  • 2014-06-19 Procesja Bożego Ciała 2014
  • 2014-06-08 Koncert Mistrzejowicki
  • 2014-06-05 Msza za Ojczyznę
  • 2014-05-30 Pielgrzymka Arcybractwa Straży Honorowej NSPJ na Jasną Górę, do Kalisza i Lichenia (30-31.05.2014)
Wizyty: 1511907
Wizyty dzisiaj: 213
Osób on-line: 20
Strona działa od 1 X 2009 r.