Ewangelia na Niedzielę Palmową czyli Męki Pańskiej

 

Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa według świętego Marka

Wczesnym rankiem arcykapłani wraz ze starszymi i uczonymi w Piśmie i cała Wysoka Rada powzięli uchwałę. Kazali Jezusa związanego odprowadzić i wydali Go Piłatowi. Piłat zapytał Go: Czy Ty jesteś królem żydowskim? Odpowiedział mu: Tak, Ja nim jestem. Arcykapłani zaś oskarżali Go o wiele rzeczy. Piłat ponownie Go zapytał: Nic nie odpowiadasz? Zważ, o jakie rzeczy Cię oskarżają. Lecz Jezus nic już nie odpowiedział, tak że Piłat się dziwił. Na każde zaś święto miał zwyczaj uwalniać im jednego więźnia, którego żądali. A był tam jeden, zwany Barabaszem, uwięziony z buntownikami, którzy w rozruchu popełnili zabójstwo. Tłum przyszedł i zaczął domagać się tego, co zawsze im czynił. Piłat im odpowiedział: Jeśli chcecie, uwolnię wam króla żydowskiego. Wiedział bowiem, że arcykapłani wydali Go przez zawiść. Lecz arcykapłani podburzyli tłum, żeby uwolnił im raczej Barabasza. Piłat ponownie ich zapytał: Cóż więc mam uczynić z Tym, którego nazywacie królem żydowskim? Odpowiedzieli mu krzykiem: Ukrzyżuj Go! Piłat odparł: Co więc złego uczynił? Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli: Ukrzyżuj Go! Wtedy Piłat, chcąc zadowolić tłum, uwolnił im Barabasza, Jezusa zaś kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. Żołnierze zaprowadzili Go na wewnętrzny dziedziniec, czyli pretorium, i zwołali całą kohortę. Ubrali Go w purpurę i uplótłszy wieniec z ciernia, włożyli Mu na głowę. I zaczęli Go pozdrawiać: Witaj, Królu Żydowski! Przy tym bili Go trzciną po głowie, pluli na Niego i przyklękając, oddawali Mu hołd. A gdy Go wyszydzili, zdjęli z Niego purpurę i włożyli na Niego własne Jego szaty. Następnie wyprowadzili Go, aby Go ukrzyżować. I przymusili niejakiego Szymona z Cyreny, ojca Aleksandra i Rufusa, który wracał z pola i właśnie przechodził, żeby niósł krzyż Jego. Przyprowadzili Go na miejsce Golgota, to znaczy Miejsce Czaszki. Tam dawali Mu wino zaprawione mirrą, lecz On nie przyjął. Ukrzyżowali Go i rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając o nie losy, co który miał zabrać. A była godzina trzecia, gdy Go ukrzyżowali. Był też napis z podaniem Jego winy, tak ułożony: Król Żydowski. Razem z Nim ukrzyżowali dwóch złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej Jego stronie. Tak wypełniło się słowo Pisma: W poczet złoczyńców został zaliczony. Ci zaś, którzy przechodzili obok, przeklinali Go, potrząsali głowami, mówiąc: Ej, Ty, który burzysz przybytek i w trzech dniach go odbudowujesz, zejdź z krzyża i wybaw samego siebie. Podobnie arcykapłani wraz z uczonymi w Piśmie drwili między sobą i mówili: Innych wybawiał, siebie nie może wybawić. Mesjasz, król Izraela, niechże teraz zejdzie z krzyża, żebyśmy widzieli i uwierzyli. Lżyli Go także ci, którzy byli z Nim ukrzyżowani. A gdy nadeszła godzina szósta, mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. O godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: Eloí, Eloí, lamá sabachtháni. To znaczy: Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił? Niektórzy ze stojących obok, słysząc to, mówili: Patrz, woła Eliasza. Ktoś pobiegł i napełniwszy gąbkę octem, włożył na trzcinę i dawał Mu pić, mówiąc: Poczekajcie, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, żeby Go zdjąć z krzyża. Lecz Jezus zawołał donośnym głosem i oddał ducha. A zasłona przybytku rozdarła się na dwoje, z góry na dół. Setnik zaś, który stał naprzeciw, widząc, że w ten sposób oddał ducha, rzekł: Prawdziwie ten człowiek był Synem Bożym.


Serce, które widzi Boga!
 
Przedstawiciele młodych całego świata gromadzą się dziś na placu Świętego Piotra, by z Ojcem Świętym celebrować XXX Światowy Dzień Młodzieży. Modlitwie młodych towarzyszy hasło: „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą”. Jak w młodym Mężczyźnie – skazańcu, wyśmianym, ubiczowanym, ukoronowanym cierniem i konającym na krzyżu wśród szyderstw oprawców i widzów – zobaczyć Boga i Jego miłosierne oblicze? Potrzeba serca czystego, prostego i prawego. Te sześć tygodni Wielkiego Postu przez zasłuchanie w słowo Boże, modlitwę, post i dzieła miłości bliźniego miały oczyścić nasze serca i uwrażliwić je na treści, które będziemy celebrować w czasie Wielkiego Tygodnia, zaczynając właśnie od Niedzieli Palmowej. Za chwilę zasłuchamy się w słowo Boże ukazujące nam pokorną miłość Zbawiciela, który przybywa do Jerozolimy jako Król Pokoju, na osiołku, a nie na walecznym rumaku. On, zamiast nas sądzić, pozwala się nam osądzić, jak przypomni nam prorok Izajasz. On, według słów św. Pawła, dobrowolnie uniża się, aby wywyższyć upadłego w grzech człowieka i ukazać mu jego wielką godność bycia dzieckiem Boga. Otwórzmy nasze umysły i serca, aby być dziś blisko Pana Jezusa. Aby iść za Nim i z Nim krok w krok drogą Jego pełnej pasji miłości ku każdemu z nas. Dziś to Pan Jezus czyni wielkie rzeczy dla nas! On ma moc sprawić wszystko nowe w naszym życiu. Od nas zależy, czy będziemy blisko Niego jak Maryja i Jan, jak płaczące niewiasty, Weronika i Szymon Cyrenejczyk, czy pozostaniemy dalecy jak faryzeusze, Rzymianie i Piłat.

 

 

WIELKI TYDZIEŃ
 
Wielki Poniedziałek
- spowiedź od 6.30 do 8.00 i od 16.00 do 19.00
 
Wielki Wtorek
- spowiedź od 6.30 do 8.00 i od 16.00 do 19.00
 
Wielka Środa
- spowiedź od 6.30 do 8.00 i od 16.00 do 19.00
 
Wielki CZWARTEK
- spowiedź od 6.30 do 11.00 i od 16.00 do 17.30
 
Obrzędy Wielkiego Czwartku – godzina 18.00
 
Wielki PIĄTEK
- spowiedź od 6.30 do 11.00 i od 16.00 do 17.30
- Droga Krzyżowa od kapliczki Matki Bożej Łaskawej na osiedlu Oświecenia do kościoła o godz. 15.00
Obrzędy Wielkiego Piątku – godzina 18.00
 
Wielka SOBOTA
- spowiedź od 9.00 do 17.30
- Poświęcenie pokarmów od godz. 9.00 do 16.00 (co 15 minut)
Obrzędy Wielkiej Soboty – godzina 18.00
 
 
Adoracja Bożego Grobu:
Matki - od godz. 21.00
Młodzież - od godz. 22.00
Ojcowie - od godz. 23.00
Studenci - od godz. 24.00
 
Po północy:
Mieszkańcy z os. Złotego Wieku - od 1.00 - 2.30
Mieszkańcy z os. Tysiąclecia - od 2.30 - 4.00
Mieszkańcy z Domków - od 4.00 - 5.30
Mieszkańcy z os. Oświecenia - od 5.30 - 7.00
 
W Wielką Sobotę:
8.00 – 9.00 - uczniowie klas „0”- I - II i III
9.00 – 10.00 - Gimnazjum i młodzież
10.00 – 11.00 - uczniowie klas IV, V i VI
11.00 – 12.00 - Niepełnosprawni
 
Uroczysta Procesja Rezurekcyjna rozpocznie Mszę św.
o godz. 6.00 w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego.
 
 

Ostatnie zdjęcia w galerii

  • marzec 2015 - Warsztaty pisania Ikon
  • 2015-03-29 Niedziela Palmowa
  • 2015-03-12 Bierzmowanie 2015 - Mistrzejowice
  • 2015-02-08 Msza św. rozpoczynajaca przygotowanie do ŚDM 2016
  • 2015-01-28 Darek Malejonek w Mistrzejowicach
  • 2015-01-25 Koncert proboszczów
Wizyty: 1700383
Wizyty dzisiaj: 36
Osób on-line: 5
Strona działa od 1 X 2009 r.