Krzyże od grobu ks. Jerzego

KRZYŻE - niesione od grobu Sługi Bożego Księdza Jerzego Popiełuszki
 
Pielgrzymka na Litwę Ojca Świętego i na Górę Krzyży - górę cierpienia i męczeństwa, nazwaną „ Golgotą Wschodu", była bezpośrednią inspiracją zamysłu, aby umieścić tam Krzyż zaniesiony przez grupę pielgrzymów od grobu Sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki na warszawskim Żoliborzu.
 
Pielgrzymka jest organizowana przez przedstawicieli grup Kościelnej Służby Porządkowej Totus Tuus, Środowisko „Grupa Kampinos" Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i „Solidarności" Huty „Warszawa" pod przewodnictwem proboszcza parafii Św. Stanisława Kostki w Warszawie.
Pielgrzymka odbywa się pieszo - w dni wolne od pracy: w soboty i niedziele; w pozostałe dni tygodnia Krzyż przebywa w kościołach na poszczególnych etapach trasy pielgrzymkowej. W sobotę rano grupa pielgrzymów, około 40 - 50 osób, wraz z organizatorami pielgrzymki i pocztami sztandarowymi, zostaje dowieziona autokarem z Warszawy do miejsca gdzie znajduje się Krzyż; po Mszy Świętej wyrusza do dalszej miejscowości na trasie pielgrzymki. W niedzielę po Mszy świętej pielgrzymi udają się z Krzyżem do następnego miejsca na trasie, z którego po nabożeństwie, wieczorem powracają autokarem do Warszawy. Takie pielgrzymowanie od parafii do parafii w dni wolne od pracy umożliwia udział większej liczbie pątników.
Krzyż, który jest niesiony, składa się z trzech krzyży. Najmniejszy, dwunastocentymetrowy, symbolizujący 12 lat kapłaństwa ks. Jerzego, jest wykonany z drewna z katafalku, na którym stała trumna ks. Jerzego w czasie Jego pogrzebu. Dwa pozostałe są wykonane z drewna bukowego 160 cm i dębowego 350 cm. Umieszczony jest napis: „Zło dobrem zwyciężaj”.
 
Pierwszy z nich został zaniesiony przez pielgrzymkę Duszpasterstwa Ludzi Pracy - przez Suwałki i Wilno na Górę Krzyży w Szawlach na Litwie i ustawiony 19 października 1994 r. w 10. rocznicę męczeńskiej śmierci ks. Jerzego.
Dwa kolejne Krzyże - drugi i trzeci - poświęcono 23 kwietnia 1995 r., dla kościoła pw. Świętych Męczenników Polskich na warszawskiej Pradze i dla kościoła pw. Matki Bożej Królowej Meksyku w Laskach pod Warszawą, gdzie był wykonany pierwszy krzyż z drewna dębowego.
Czwarty Krzyż postawiono w 11. rocznicę śmierci ks. Jerzego przy kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski w miejscowości Olszewo - Borki pod Ostrołęką, skąd pochodził pierwszy krzyż wykonany z drewna bukowego.
Piąty krzyż postawiono w 12. rocznicę śmierci ks. Jerzego przy kościele pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Ostrołęce.
Szósty Krzyż postawiono w 13. rocznicę śmierci ks. Jerzego przy kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Łęgu Starościńskim koło Ostrołęki.
Siódmy Krzyż, w sierpniu 1998 r. postawiony został u stóp Matki Bożej Częstochowskiej, zaniesiony przez pątników XVIII Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymki Metropolitalnej, idącej szlakiem Sanktuariów Maryjnych, którym to za życia pielgrzymował ks. Jerzy na Jasną Górę.
Ósmy i dziewiąty Krzyż - poświęcono w 14. rocznicę śmierci ks. Jerzego i zaniesiono: jeden na szlak górski w Tatrach, gdzie udawał się na wypoczynek ks. Jerzy, by „ być bliżej Boga", drugi - do nowo wybudowanego kościoła pw. Świętego Wincentego Pallotiego we wsi Laskowiec, znajdującej się na trasie pierwszej pielgrzymki z Krzyżem z Warszawy na Górę Krzyży w Szawiach na Litwie.
W dniu imienin ks. Jerzego, 23 kwietnia 1999 r. zostały poświęcone kolejne dwa Krzyże - dziesiąty i jedenasty. Jeden z nich został zaniesiony w pielgrzymce do Bydgoszczy, w części drogą męczeńską, którą przebył ks. Jerzy, by po spotkaniu z Ojcem Świętym Janem Pawłem II, zostawić go na zawsze przy kościele pw. Świętych Polskich Braci Męczenników w miejscu ostatniej modlitwy jaką odmówił ks. Jerzy. Drugi krzyż, po przeniesieniu go z Ostrołęki w pieszej pielgrzymce, postawiony został przy kościele pw. Świętego Antoniego w Przytułach Starych.
Następne dwa Krzyże - dwunasty i trzynasty - poświęcone zostały w XV rocznicę śmierci ks. Jerzego. Jeden przeniesiony w pieszej pielgrzymce z Ostrołęki i postawiony przy kościele pw. Świętego Bartłomieja w Troszynie. Drugi został przewieziony z Warszawy do Szczecina i po uroczystym procesyjnym przeniesieniu ulicami miasta, stanął na cmentarzu, w miejscu pochówku ofiar wydarzeń w 1970 r.
Czternasty Krzyż - poświęcony w 16. rocznicę śmierci ks. Jerzego, który wiosną 200l r. został procesyjnie przeniesiony z Sanktuarium Żoliborskiego na Służew, do miejsca pochówku ofiar mordów dokonywanych w więzieniu mokotowskim w latach 1945 - 1956. Krzyż ten jest znakiem wielkiej ofiary z krwi męczeńskiej, złożonej przez Polaków w okresie rządów komunistycznych.
Trzy kolejne Krzyże - piętnasty, szesnasty i siedemnasty - poświęcone w dniu imienin ks. Jerzego - 23 kwietnia 200l r. - zaniesione zostały: jeden w pielgrzymce do Poznania, w 45. rocznicę Czerwca 1956 roku i postawiony w kościele pw. Nawrócenia Świętego Pawła na Osiedlu Piastowskim. Piętnasty wrócił do Ostrołęki do Fary i 26 kwietnia 200l r. w procesji przeniesiony do kościoła pw. Zbawiciela Świata i ustawiony w miejscu zamordowania 17- letniej Urszuli. Siedemnasty krzyż - zaniesiono w październiku 2002 roku przez Licheń do Budzisławia Kościelnego.
Osiemnasty Krzyż, poświęcony w czasie comiesięcznej Mszy za Ojczyznę w lipcu 2002 roku, zostaje w dniu 3 sierpnia 2002 r. - przeniesiony do parafii Narodzenia Pańskiego przy ul. Ostrobramskiej. W dniu 05 sierpnia 2002 r.- Krzyż niesie Praska Pielgrzymka Rodzin do Częstochowy, a z Częstochowy na spotkanie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II na Błoniach Krakowskich i postawiony został przy kościele pw. Świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Krakowie Mistrzejowicach. Dla naszej parafii stanowi on swoistą relikwię. Każdego roku, w rocznicę męczeńskiej śmierci ks. Jerzego, po Mszy św. przed tym Krzyżem składamy kwiaty.
Krzyż ten naznaczył miejsce i ziemię, na której był i głosił słowo Boże błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko. Niech ten Krzyż będzie wymownym znakiem i symbolem dla przyszłych pokoleń mieszkających i modlących się w krakowskich Mistrzejowcach.
 
Opr. xf na podstawie relacji Jana Marczaka i Bogusława Klimczuka.
 
Dziewiętnasty Krzyż - który zostanie poświęcony w dniu 23 kwietnia 2003r., w XIX rocznicę śmierci ks. Jerzego i zaniesiony zostanie w pielgrzymce do Bazyliki Świętej Brygidy w Gdańsku.

Wizyty: 3274237
Wizyty dzisiaj: 540
Osób on-line: 56
Strona działa od 1 X 2009 r.