Dobrodzieje

 Ojciec św. Jan Paweł II - konsekrując ten kościół 22 czerwca  1983 r. powiedział:


 
Drodzy bracia i siostry trzeba aby znane były ofiary i praca przy budowaniu świątyni.
Ofiarą i własną pracą parafianie wznosili swój kościół. Ażeby byli wspomniani ci, którzy go projektowali:
Mgr inż. Józef Dutkiewicz – architekt
Mag inż. Jerzy Stanisz – konstruktor
Prof. Gustaw Zemła – artysta rzeźbiarz
Z udziałem Andrzeja Sołygi

I wykonali
Mieczysław Krzywdziński – mistrz budowy
Józef Lis – mistrz ciesielski
Stefan Kowalówka – mistrz odlewnictwa
Stanisław Skuciński – mistrz stolarski
Kazimierz Kasperczyk i Franciszek Koprowski – prace kamieniarskie

Ażeby byli wspomniani liczni dobrodzieje, którzy świadczyli na to dzieło:
Główny fundator Polski Związek Kawalerów Maltańskich – Andrzej Stanisław Ciechanowiecki
Oraz liczni dobrodzieje krajowi i zagraniczni, współorganizator początków tego dzieła Andrzej Rozmarynowicz.
Wszystkim Bóg zapłać.


 

 

Dnia 2 XI 2015 r. zmarł w Londynie Czcigodny Fundator naszego kościoła 

 +Andrzej Stanisław Ciechanowiecki (1924-2015)

 

historyk sztuki, mecenas kultury, żołnierz AK i WiN, doktor honoris causa UJ (2009). Członek wielu towarzystw naukowych polskich i zagranicznych: Rady Powierniczej Zamku Królewskiego w Warszawie, Rady Fundacji im. Lanckorońskich, Fundacji XX Czartoryskich, Fundacji im. Raczyńskich oraz Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu., odznaczony przez Stolicę Apostolską Orderem św. Grzegorza Wielkiego za zasługi dla Kościoła katolickiego, Orderem Orła Białego (1998), Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski (1993) oraz odznaczeniami wojennymi. Ponadto, za zasługi na polu kultury odznaczony Złotym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Członek Polskiej Akademii Umiejętności, honorowy profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Założyciel fundacji im. Ciechanowieckich na Zamku Królewskim w Warszawie, prezentującą w swoich zbiorach ponad 3 tys. eksponatów - mebli, tkanin, obrazów, rzeźb i biżuterii. Przekazał także w darze lub depozycie, cenne obiekty dla Zamku Królewskiego na Wawelu. Dzieła sztuki z jego kolekcji zdobią do dziś - jako depozyty - ambasady RP w Londynie, Paryżu, Rzymie i Lizbonie. Był od 1958 r. członkiem Polskiego  Związku Kawalerów Maltańskich oraz głównym fundatorem kościoła pw. św. Maksymiliana Kolbe w  Mistrzejowicach (sumy przekazane przez A. Ciechanowieckiego za pośrednictwem kawalerów maltańskich pokryły niemal wszystkie koszty wystroju wnętrza pierwszej powojennej świątyni nowohuckiej, budowanej przez ks. Józefa Kurzeję i ks. Mikołaja Kuczkowskiego, konsekrowanej 22 czerwca 1983 r. przez papieża Jana Pawła II. A. Ciechanowski sfinansował m.in. zakup marmuru, mebli kościelnych, chrzcielnicy, stacji drogi krzyżowej. Ufundował również w całości znajdujące się we wnętrzu świątyni rzeźby).

Andrzej Ciechanowiecki urodził się 28 IX 1924 r. w Warszawie, w rodzinie ziemiańskiej, która po Traktacie Ryskim utraciła posiadłości w okolicach Witebska i Połocka. Jako syn dyplomaty spędził część dzieciństwa w Budapeszcie. Kiedy wybuchła II wojna miał 15 lat. W okupowanej Warszawie zdał maturę i rozpoczął studia z historii sztuki na tajnym uniwersytecie. Wstąpił do Armii Krajowej i walczył w Powstaniu Warszawskim. Po upadku Powstania Warszawskiego walczył do kwietnia 1945 w tajnej organizacji niepodległościowej Wolność i Niezawisłość.

Po wojnie Ciechanowiecki ukończył studia w Krakowie - wydział Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz tamtejszą Akademię Handlową. W 1950 roku, krótko po objęciu przez niego asystentury w Instytucie Historii Sztuki UJ, został aresztowany w związku ze swoją akowską przeszłością. Po dwu latach śledztwa został skazany za rzekomą pomoc "anglosaskim i watykańskim szpiegom". Ciechanowiecki spędził w komunistycznych więzieniach sześć lat.

Po wyjściu na wolność i krótkim epizodem w dyplomacji, powrócił do pracy naukowej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zajmował się meblarstwem i złotnictwem krakowskim epoki baroku oraz kulturą dawnej Rzeczypospolitej. W roku 1958 uzyskał stypendium Fundacji Forda oraz British Council i zdecydował się pozostać na emigracji. Na uniwersytecie w Tybindze (Niemcy) zrobił doktorat z filozofii, po pobytach w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Portugalii zamieszkał w Londynie. Osiedlenie się w Londynie zapoczątkowało zakupy poloników rozproszonych po całym świecie. Finałem tej działalności było zarejestrowanie w 1986 r. Fundacji Zbiorów im. Ciechanowieckich na Zamku Królewskim w Warszawie, W okresie stanu wojennego dużo uczynił dla wsparcia charytatywnego Polaków, finansując liczne stypendia naukowe dla rodaków. Zmarł 2 XI 2015r. w Londynie. 

Andrzej Ciechanowiecki, działający według zasady noblesse oblige (szlachectwo zobowiązuje), brał czynny udział w pracach Związku Polskich Kawalerów Maltańskich, będąc jego członkiem od 1958. Zasiadał w jego zarządach (wówczas działających na Obczyźnie), przez wiele lat jako kanclerz, a następnie jako wiceprezydent, uzyskując najwyższą rangę w Zakonie Baliwa Wielkiego Krzyża Honoru i Dewocji. Równolegle pracował też dla Zakonu Dynastii Bourbonów Sycylijskich (Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio), tworząc ich Delegatury w Polsce oraz w Anglii. Zasiadał też w jego głównej radzie. Następnie zorganizował delegaturę Zakonu św. Maurycego i Łazarza Królewskiego Domu Sabaudzkiego w Wielkiej Brytanii, a w ostatnich latach przyczynił się do wskrzeszenia w Wielkiej Brytanii także i Toskańskich Orderów Dynastycznych: św. Stefana oraz św. Józefa.

 

 

Źródła:

http://culture.pl/pl/artykul/zmarl-andrzej-ciechanowiecki;

http://krakow.gosc.pl/doc/2800122.Zmarl-dobrodziej-Kosciola-i-Wawelu;

M. Białonowska,[w]: Dzieło wielu ludzi. Z dziejów parafii i kościoła w Krakowie-Mistrzejowicach, Kraków 2013, s. 265-267.

 

Wizyty: 3274167
Wizyty dzisiaj: 470
Osób on-line: 36
Strona działa od 1 X 2009 r.