Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę

 

ZAPRASZAMY NA
XXXII PIESZĄ PIELGRZYMKĘ KRAKOWSKĄ NA JASNĄ GÓRĘ
 
6 - 11 VIII 2012 ROKU.
 

Niech to nasze osobiste pielgrzymowanie do Jasnogórskiej Madonny umocni naszą wiarę, napełni nas miłością do Boga i drugiego człowieka. Życzymy Wam, kochani pielgrzymi, by ta pielgrzymka przyniosła w Waszym życiu błogosławione owoce Bożej Opatrzności.

 
Organizacja Członu IV Nowohuckiego XXX Pieszej Pielgrzymki Krakowskiej
na Jasną Górę
 
Członem kieruje Przewodnik Główny Ks. Krzysztof Polewka. Pielgrzymka jest podzielona na 6 grup prowadzonych przez: Ks. Zbigniew Medoń Ks. Łukasz Nizio O. Ireneusz OCist Ks. Ryszard Gołąbek SAC
Ks. Włodzimierz Szumiec Ks. Janusz Skorupa
 
Nad przebiegiem pielgrzymki czuwają służby: porządkowa, kwatermistrzowska, medyczna, liturgiczna, zaopatrzenia i czystości.
Codziennie jest Msza Św., wspólna modlitwa, śpiew, konferencje i pogodne wieczory.
 
Zapisy na pielgrzymkę:
Od 6.06 do 31.07.2012 r., u Księży Przewodników w kancelariach parafialnych w Mistrzejowicach, na os. Kalinowym, w Mogile, przy ul. Bulwarowej, w Bieńczycach i na os. Dywizjonu 303.
Od 1 do 5.08.2012 r. w Bazie Członu Nowohuckiego PPK – w Bieńczycach kościół „Arka Pana” od 9.00 – 11.00 i 17.00 – 20.00. Przy zapisie każdy uczestnik otrzyma legitymację, znaczek pielgrzymkowy, nalepkę na bagaż i niniejszy informator. Legitymację należy mieć zawsze przy sobie.
 
Zapisy na autokar
Pątnicy mogą wrócić do Krakowa autokarami w dn. 11.08.2012 r. Wyjazd 60 minut po błogosławieństwie na zakończenie Mszy św. na Jasnej Górze. Bilety kupujemy tylko w Bazie i w pierwszych dwóch dniach pielgrzymki.
 
Wyżywienie
Będzie możliwość zakupu pieczywa, wody   i innych artykułów w trakcie postojów. Uważamy na zatrucia. Śmieci składamy na postojach do wystawionych worków.
 
Noclegi
Przewidziane są w domach, szkołach i stodołach. Zachęcamy do zabrania namiotów. Koniecznie należy posiadać śpiwór i karimatę. Mężczyźni i kobiety, za wyjątkiem małżeństw, śpią w osobnych pomieszczeniach. Niedopuszczalne jest samowolne zajmowanie miejsc noclegowych przed przybyciem grupy. Po godz. 22.00 obowiązuje cisza nocna.
 
Transport bagaży
Każda grupa posiada samochód do przewozu bagaży na miejsce noclegowe. Bagaż musi być oznaczony naszywką z imieniem i nazwiskiem pielgrzyma oraz nr grupy. Do odbioru bagażu upoważnia wyłącznie legitymacja pielgrzyma. Gospodarzom, którzy przyjęli nas pod swój dach okazujemy wdzięczność. Wskazane są drobne pamiątki. Zostawiamy po sobie porządek.
 
Organizacja marszu
Idziemy podzieleni na grupy, zwartą kolumną za znakiem grupy, prawą stroną drogi. Prosimy nie zmieniać grup w trakcie pielgrzymki i stosować się do zaleceń Księży Przewodników oraz służb pielgrzymkowych. Chusty obowiązkowe (mogą być z ubiegłych lat).
 
Opieka medyczna
Pomocy medycznej udzielają lekarze, pielęgniarki i Pomoc Maltańska. Pątników chorych na serce, cukrzycę, czy astmę prosimy o poinformowanie o tym maltańczyków idących w każdej grupie.
 
Niezbędne wyposażenie
różaniec, modlitewnik oraz śpiewnik
strój godny pielgrzyma, wygodne   buty, nakrycie przeciwdeszczowe, sweter, okulary przeciwsłoneczne,                  czapka, krem ochronny, konieczne leki osobiste i środki opatrunkowe mały plecak na dzienny zapas pożywienia, sztućce, kubek, legitymacja ubezpieczeniowa, książeczka zdrowia z nr PESEL.
 
UWAGA!
W razie nieprzestrzegania w/w zaleceń, istnieje możliwość odebrania legitymacji pielgrzyma przez Księdza lub Szefa Bazy!
 
Wspólne spotkanie popielgrzymkowe w dniu 26.09.2010r. o godz. 15.00 - Msza św. w Klasztorze Mogilskim.
 
Nasza strona: www.ppknh.info
Nasz mail: pielgrzymka@ppknh.info
 
Trasy Członu Nowohuckiego PPK
 
I Dzień – 6.08.2012 r.
Kraków – Skała (26 km)
6:00 – 6:50 nadawanie bagaży na ul. Bernardyńskiej na samochód z numerem grupy!
7.00 Msza św. na Wawelu.
9.00 Wyjście z Wawelu przez Rynek
Biały Prądnik (7 km)- Konferencja
Korzkiew   (9 km)
Skała (10 km).
20:00 POGODNY WIECZOREK
II Dzień – 7.08.2012 r.
Skała – Wolbrom (21 km)
7:00 Msza Św. w Skale,
Zadroże (8 km)
Podchybie (7 km)
Wolbrom (6 km).
20:00 ADORACJA W KOŚCIELE
III Dzień – 8.08.2012 r.
Wolbrom – Wierbka (21 km)
7:00 Msza Św. w Wolbromiu,
Dłużec (6 km)
Smoleń (6 km) – prezentacja grupy
Cisowa, Wierbka (9 km).
18:30 MECZ Z GOSPODARZAMI
IV Dzień – 9.08.2012 r.
Wierbka – Rzędkowice (25 km)
7:00  Msza św. w Wierbce,
Pilica (6 km)
Kiełkowice (7 km)
Morsko (8 km)
Rzędkowice (4 km).
21:00 Apel Jasnogórski w grupach
V Dzień – 10.08.2012 r.
Rzędkowice – Zrębice (27 km)
7:00 Msza Św. polowa na Rzędkowickich Skałach,
Jaworznik (7 km)
Leśniów (7 km)
Suliszowice (7 km)
Zrębice (6 km)
VI Dzień – 11.08.2012 r.
Zrębice – Częstochowa (28 km)
5:30    Pobudka,
6:30 Wyjście do Olsztyna (7 km).
W Olsztynie, pod ruinami zamku, odpoczynek i Nabożeństwo Pojednania.
Wyjście w kierunku Huty Częstochowa    (10 km).
Wejście na Jasną Górę (11 km).
19:00 Msza św. na Wałach Jasnogórskich i zakończenie XXXII PPK.
 
Piesza pielgrzymka jest uwielbieniem Boga i głębokim przeżyciem wewnętrznym. Jest niezwykłą przygodą i ewangelicznym przeżyciem wspólnoty. Służy duchowemu rozwojowi i ubogaceniu. Uczestniczymy w niej aktywnie, kierując się zasadą miłości Boga i bliźniego. Zwracamy się do siebie „Siostro” i „Bracie”. Pomagamy sobie wzajemnie. Nie pijemy alkoholu i nie palimy tytoniu. Jesteśmy zdyscyplinowani i odpowiedzialni.
 
Modlitwa pielgrzyma
Maryjo, Matko Kościoła, Tobie powierzamy siebie, ludzi trzeciego tysiąclecia i cały świat. Prosimy Cię, wstawiaj się za nami u Boga i pomóż rozwijać zaszczepione w nas Boże życie. Broń od zniewolenia grzechem, od laicyzacji, zaniedbań społecznych i religijnych, byśmy w czasie ziemskiego pielgrzymowania wiernie służyli Jezusowi Chrystusowi, naszemu Panu i Zbawicielowi.
Maryjo, wspieraj dzieło nowej ewangelizacji, dopomóż nam budować cywilizację miłości i nieustannie naśladować Twojego Syna, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
Wizyty: 2833708
Wizyty dzisiaj: 46
Osób on-line: 57
Strona działa od 1 X 2009 r.